Değerli okurlarımız, bugünkü konumuz Ermenistan ve Azerbaycan arasında uzun yıllar sorun haline gelen Dağlık Karabağ sorunu ve yaşanan Hocalı Katliamı olacaktır.

Hocalı Bölgesi: Güney Kafkasya'da Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan bir şehirdir. Türk kültürünün yaşandığı ve devam ettirilmeye çalışıldığı, Ahıska Türklerinin yaşadığı bir Türk toprağıdır.  

Türk- Ermeni ilişkileri: Türklerle Ermeniler'in ilişkileri konusunda bakılması gereken ilk devlet Osmanlı Devletidir. Ermeniler Osmanlı Devleti'nde uzun süreler yaşamışlar, kültürel, siyasi, ticari hayatta bir Türk hangi haklara sahipse neredeyse Ermeniler de bu haklara sahip olmuşlardır. Fransız ihtilalinden yayılan milliyetçilik dalgası, Rusya'nın Kırım yoluyla Karadeniz'de etkin olmaya başlaması, Doğu Anadolu topraklarımızda Ermeniler ve Gürcülerle birlikte izledikleri siyaset Ermenilerin bu katliamına giden yolu aralamıştır. Kurdukları Hınçak- Taşnaksutyun cemiyetleri ile birlikte de isyanlarını artık bir milliyetçilik zeminine oturtmuşlardı. 

Hocalı Katliamına bakılmadan önce Dağlık Karabağ sorununu ele almak konuyu daha anlaşılır kılacaktır. Dağlık Karabağ bölgesi Ermenistan ve Azerbaycan arasında 1900’lü yıllardan itibaren temel sorun hale gelmişti. Ermenistan bu bölgenin kendisine bağlanmasını istemiştir. Azerbaycan'ın kabul etmemesiyle birlikte de Bolşevikler olaya müdahale etmiştir. Bu yıllarda ise Türk topraklarında da milli mücadelemiz devam etmekteydi, doğu cephesinde kazandığımız zaferle birlikte Rusya, Nahçıvan, Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan'a bırakmıştır. Bu sayede ile Türkiye ve Azerbaycan arasında kara bağlantısı kurulmuştur. Azerbaycan ve Ermeniler arasındaki karışıklıklar ise Çarlık Rusya'da yaşanan 1905 ihtilali esnasında ciddi boyutlara ulaşmıştır. Rusların desteğini alan Ermeniler Türklere karşı katliamlara başlamışlardır. Rusların temel amacı bu bölgeyi bir savaş coğrafyası haline getirip kendine pay çıkarmaktı.  Jeopolitik önemi, petrol ve doğal gaz yataklarının olması bölgeyi çekici kılan temel unsurlardandır. Şuşa’da, Nahçıvan’da, Karabağ'da, Zengezur’da ve daha nice Türk toprağında Ermeniler Türkleri katletmişlerdir. 

Sovyetlerin 1947’de 4083 sayılı kararla birlikte büyük Ermenistan projesi resmileşmiş oluyordu ve bu karara giden yol için ise 1920-1930' lu yıllarda olan çatışmalar, katliamlar gündeme gelmişti. Azerbaycan'da yapılan katliamlar ve göçlerin yaşanması da bölgeyi etkilemişti, bunu fırsat bilen Ermeniler toprak isteklerine başladılar kısa süre sonra da bu isteklerini faaliyete dökerek Türk topraklarını işgale başladılar.  

Hocalı ’da Ermenilerin, katlettiği Müslümanların sayısı resmi bilgilere göre 613. Bunlardan 106’sı kadın, 63’ü çocuk 70’i de yaşlı kişilerdi. 1275 kişiyi de esir ettiler. Türk nefreti ve toprak ideali diyerek binlerce Türk’ü yerinden yurdundan ettiler. Diri diri insanların kafa derilerini yüzdüler, sağ olarak ele geçirdiklerini ise sistematik bir işkenceye tâbi tutarak, insanlık dışı muamelelere maruz bıraktılar. Hızar ve testereler ile diri-diri insanların kol ve bacaklarını kestiler. Genç kızların önce saçlarını, sonra da kafa derilerini yüzdüler. Babanın gözü önünde evladını, evladın gözü önünde babayı kurşuna dizdiler.

Elçibey’in “Kuran okumakla domuz darıdan çıkmaz, sopanı alıp döve döve çıkaracaksın. Karabağ’ı da ancak silahla azad edeceğiz, başka yolu yok! Sözlerine ithafen kardeşlerimiz Azerbaycan ordusu Katledilen kardeşlerimizin intikamını almışlar ve  Karabağ'da Türk bayrağını dalgalandırmışlardır.