Ankara Üniversitesi, farklı alanlarda görevlendirilmek üzere toplam 139 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Başvurular, 29 Mayıs 2024 tarihine kadar üniversitenin resmi web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecek.

Ankara Üniversitesi’nden Sözleşmeli 139 Personel Alımı Başladı!

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor. Ayrıca, 2022 KPSS sınavına girmiş ve KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türlerinden geçerli bir puana sahip olmaları şart koşuluyor. Adayların, tercih edecekleri pozisyonlara ilişkin özel şartları da yerine getirmeleri bekleniyor.

Başvuru şartları nedir?

Ankara Üniversitesi’nin 139 sözleşmeli personel alımına başvurmak isteyen adayların yerine getirmesi gereken genel ve özel şartlar şunlardır:

Genel şartlar:

 1. 657 Sayılı Kanun şartları:

  • Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir.

 2. KPSS puanı:

  • 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmalı ve lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmalıdır.

 3. Özel şartlar:

  • Tercih edilen pozisyonun karşısında belirtilen genel ve özel şartları taşımak.

 4. Kamu görevinden çıkarılmama:

  • Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

 5. Sosyal Güvenlik durumu:

  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 6. 657 Sayılı Kanun’un 4/B maddesi:

  • Bu maddenin hükmüne uygun olarak daha önce sözleşmeli pozisyonda çalışmış olanların, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmeden yeniden sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilemeyeceği hükmüne uygun olmak.

 7. Çalışma şartları:

  • Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmamak kaydıyla, ilgili birimin amiri tarafından belirlenen saatlerde (gece dahil) görev yapmayı kabul etmek. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu olmamak.

 8. Hizmet sözleşmesi:

  • Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak ve bu sözleşmenin gerekliliklerini yerine getirmeyen adayların sözleşmesi yenilenmeyecek veya feshedilecektir.

 9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi şartları:

  • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

   Ekiplerin şüphelendiği şahısın üzerinden tarihi yüzük çıktı Ekiplerin şüphelendiği şahısın üzerinden tarihi yüzük çıktı
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile bazı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

  • Görev yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları olmamak.

  • İç ve dış mekanlarda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

  • Tam teşekküllü devlet hastanesinden “Özel Güvenlik Görevlisi olur” ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu almak.

 10. Tek başvuru:

  • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

 11. Arşiv araştırması:

  • Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak ve olumsuz olan adayların ataması yapılmayacaktır.

 12. Doğruluk beyanı:

  • Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak ve atamaları iptal edilecektir. Ayrıca, ödenmiş olan ücret yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

 13. Genel Mevzuat Hükümleri:

  • İlanda bulunmayan hükümlerde genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 14. Görevlendirme:

  • Üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan sözleşmeli personel, ihtiyaç doğrultusunda farklı birimlerde görevlendirilebilecektir.

 15. Sertifikalar:

  • İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih ve sonrasında alınan sertifikalar geçersiz sayılacaktır.

 16. Kurumlar arası yer değişikliği:

  • Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Özel Şartlar:

 1. Hijyen sertifikası:

  • Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış hijyen sertifikasına sahip olmak ve e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Adayların tüm bu şartları taşıması durumunda başvuruları kabul edilecek ve değerlendirmeye alınacaktır. Başvurular ve sonuçlar üniversitenin resmi web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi KPSS puan sıralamasına göre yapılacak ve sonuçlar üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’nın resmi web sayfasında ilan edilecek. Asıl ve yedek kazanan adaylar, başvuru sırasındaki belgeler ve KPSS puanlarına göre belirlenecek.

Başvurular nasıl yapılır?

Başvuru işlemleri 15 Mayıs 2024 tarihinde başladı ve 29 Mayıs 2024 tarihinde sona erecektir. Başvurular,  Ankara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın resmi web sitesi olan http://personeldb.ankara.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruların eksiksiz ve doğru yapılması, adayların değerlendirme sürecinde olumsuz durumlarla karşılaşmaması için büyük önem taşımaktadır. Adayların başvuru tarihleri arasında gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

Kaynak: HABER MERKEZİ