Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. 
İlan edilen kadrolar arasında 260 büro personeli, 69 destek personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi ile 1 teknisyen yer alıyor.
Başvurularını yapmak isteyen adaylar, 14 Haziran Cuma gününe kadar "e-Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu Kariyer Kapısı" üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.
Başvurunuzu gerçekleştirmek ve detaylı bilgi almak için e-Devlet üzerinden SGK Kariyer Kapısı'na giriş yapabilirsiniz.

GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine eklenen; “..Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler…” şartını sağlıyor olmak.
3- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. (dul ve yetim aylığı hariç)
4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans P3), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans P93) veya 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim P94) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre en az 60 puan almış olmak.

"Üretime ara verilmesine ilişkin" basın açıklaması yapıldı "Üretime ara verilmesine ilişkin" basın açıklaması yapıldı

ARANAN NİTELİKLER:
a) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
b) [Nitelik Kodu: 3389] Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarından birinden mezun olmak.
c) 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
d)18 yaşını doldurmuş olmak.
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
g) Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
5- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda yaptırılan Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
7- Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Muhabir: Ümit KAHRIMAN