’Geleceğin Yıldızları Sanayide’ projesi kapsamında, marangozluğu öğrendiler ’Geleceğin Yıldızları Sanayide’ projesi kapsamında, marangozluğu öğrendiler

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak köklü değişikliklerle ilgili olarak yeni düzenlemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlanıyor. Öğretmen adayları Akademi'de eğitimden geçirildikten sonra atanacak.

Önerilen kanun değişiklikleri arasında, öğretmen adaylarının eğitim sürecinin yeniden düzenlenmesi ve atanma şartlarının belirlenmesi yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni düzenleme kapsamında öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Bakan Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, mevcut öğretmen yetiştirme sürecindeki eksiklikleri gidermek için bu adımın atıldığını vurguladı. Tekin'e göre, dünya genelindeki öğretmen yetiştirme uygulamaları da göz önünde bulundurularak Türkiye'de lisans eğitimine ek olarak formasyon eğitimlerinin de sağlanacağı bir sistem benimsenecek.

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri de artık Akademi bünyesinde düzenlenecek. Bakanlık, bu eğitim sürecini eğitim fakülteleri ile iş birliği içinde yürüteceklerini belirtti.
Kanun teklifi ayrıca, mevcut öğretmenler için de düzenlemeler içermekte. Bu kapsamda, öğretmenlerin sürekli olarak değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yeni bir eğitim planlaması yapılacak. Okullarda yapılan denetimler sonucunda yetersiz bulunan öğretmenlere ek eğitim imkanı sağlanacak veya genel idare hizmetine alınabilecekleri belirtiliyor.

Öğretmenlik mesleği için öngörülen hazırlık eğitimi süresi dört dönem olarak belirlenirken, adayların güvenlik soruşturmasından geçmeleri gerekecek. Akademideki eğitim süreci, teorik dersler ve uygulamalı sınavlar üzerinden ilerleyecek ve başarı şartları belirlenecek. Disiplin ihlalleri, öğrencilere yönelik şiddet ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden davranışlar gibi durumlarda ise disiplin cezaları uygulanacak.

Öğretmenlere tanınan devamsızlık hakkı ise her dönem için beş gün olarak belirlenirken, sağlık raporu ile uzun süreli devamsızlık durumunda kayıtların dondurulabileceği veya akademiden uzaklaştırılabileceği bildiriliyor.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin niteliğinin artırılması ve eğitim standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Muhabir: Sedat Kaan ERAT