Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ni kamuoyuyla paylaştı.
Yılmaz, yaptığı açıklamada yatırım harcamalarında verimliliğinin esas alındığını belirtti.
Geçen yıl yaşanan depremlerin ilk aşamada hesap edilen maliyeti 104 milyar dolar olduğunu, sadece merkezi idare bütçesinden deprem için 2023’da 960 milyar lira, 2024 yılı başlangıç ödeneğinin ise 1 trilyon 28 milyar olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:
“Bu ödenekler azalmakla birlikte önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Bu büyük ilave yükün bütçe açıkları üzerinde oluşturduğu etki ortadadır. Geçen yıl bütçe açığımızın milli gelire oranı yüzde 5,2 olurken deprem harcamaları hariç tutulduğunda bu açık yüzde 1,6 seviyesine kadar gerilemektedir. Bu yılın bütçesi hazırlanırken yüzde 6,4 oranındaki açığın da önemli bir kısmı deprem bağlantılı harcamalardan kaynaklanmaktadır. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi toplum olarak depremin yaralarını sarma konusunda milli dayanışma sergilediğimiz bir dönemde deprem harcamalarından en küçük bir fedakarlık yapmadan kamu dengelerini sağlıklı bir zeminde sürdürme politikamızı yansıtmaktadır.”

46564

PAKET, ENFLASYONLA MÜCADELE DE ÖNEMLİ
Yılmaz, ortaya koyulan yeni paketin bir yandan deprem bağlantılı çalışmalara güç verirken diğer yandan halkımızın temel sorun olarak gördüğü enflasyon konusunda yürütülen kararlı mücadeleye katkı sunacağını aktardı.
Enflasyon ile mücadelede para politikalarının yanı sıra maliye politikaları ve yapısal reformların da önem taşıdığını anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:
“Orta vadeli programımız da bu çerçeveyle şekillendirilmiştir Kamunun tasarruf yapması ve verimliliği arttırması daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, makro tasarruf oranımızın artmasına ve daha az cari açığa yol açacaktır. Talep yönlü katkısının yanı sıra bitme aşamasına projelere, sulama ve rekabet gücünü arttırıcı altyapılara yoğunlaşan kamu yatırımları arz yönlü artışla da enflasyon ile mücadelemizi güçlendirici etkide bulunacaktır. Orta vadeli programımızın enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. Gelecek yıl yüzde yirminin altında, iki bin yirmi altı yılında ise tek haneli enflasyona ulaşmaya kararlıyız. Geçmişte başardık, yine başaracağız. Bunu sağlarken büyümeyi ve sosyal dengeleri azami oranda gözetmeye devam edeceğiz”

BAHÇE İLÇESİNDE 375 ÇİFTÇİYE FİDE DAĞITIMI YAPILDI BAHÇE İLÇESİNDE 375 ÇİFTÇİYE FİDE DAĞITIMI YAPILDI

Ekran Görüntüsü 2024 05 13 101906

AMAÇ, BÜYÜMEK VE KALICI SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK
Yılmaz, paket ve izleyen diğer çalışmalarla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bütçe açığının milli gelire oranını başlangıçta öngörülenin altında gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.
Bugün sunulan tasarruf ve verimlilik paketinin geçmişten bazı farklılıklar arz ettiğine dikkat çekti.
Hesap verebilirlik mekanizmalarını güçlendirerek haklı bir gerekçeye dayanmayan sapmaları engellemeyi amaçladıklarını anlatan Yılmaz, “Bugün ilan edilen programın hayata geçirilmesinde idari ve kanuni olmak üzere iki ayaklı bir çalışma yürütülmektedir. Kanun gerektirmeyen hususlar konusunda hazırlıkları son aşamaya gelmiş olan genelge taslağı kısa bir süre içinde bu hafta içinde tamamlanacağını tahmin ediyoruz. Sayın Başkanımızın onayına sunulacaktır. Kanun gerektiren hususlarda ile ise grubumuz ile yürütmekte olduğumuz hazırlıklar meclisimizin takdirine arz edilecektir. Yapılacak idari düzenlemeler tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak bir anlayış içinde hazırlanmıştır. Hiçbir kurumumuz bundan istisna değildir. Genelgemizde düşünülen tek istisna konumu gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizdir” ifadelerini kullandı.

6
HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkenin dengelerini ekonomik temellerini sağlamlaştırmak istediklerini kaydetti.
Kamuda harcama kontrolü ve tasarruf üzerinden enflasyona destek vereceğini dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:
“Yatırımların öncelikli alanlara yönlendirilmesi ülke geleceği açısından önemlidir. Biz millilik açısından uzun vadeli büyüme açısından çok kritik bir değişken. Yine kamu maliyesi alanında genel olarak tabii yapısal reformlar hızlandıracağız ama kamu maliyesi alanında önümüzdeki dönemde birçok alanda reform yapacağız. Ve bu reformları sizlerle paylaşacağız. Bu reform sürecini de tabii ki hızlandıracağız. Harcama tedbirlerimizin üç tane temel ekseni var. Bir tanesi kamuda tasarruf. Diğeri bütçe harcamalarında disiplin. Bir diğeri de kamu yatırımlarında verimliliktir. Burada tabii kamu tasarruf alanları diye Baktığımız zaman 8 öncelikli alana yoğunlaşıyoruz. Burada taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurt dışı geçici görevlendirme giderleri, enerji ve atık yönetimi, haberleşme giderleri ve diğer cari harcamalar altında bir yoğunlaşma var” 
Şimşek konuşmasının devamında tasarruf tedbirlerinin detayları hakkında bilgi verdi. 

Muhabir: Ümit KAHRIMAN