T.C. OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ 2019/292 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI - Akdeniz Gazetesi

T.C. OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ 2019/292 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tarih 28Temmuz2020, 01:32 Editör Ali CİHANGİR

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,
önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Osmaniye İl. Merkez İlçe, 57 Ada, 88 Parsel, ALİBEYLİ Mahalle Köy. A BLOK-2.KAT-8 NOLU B.B Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi raporuna göre; Yapı Ruhsatı ve mimari projesi incelenmiştir. Yeni yapı ruhsatı belgesi 1 yol seviyesi altı. 5 kat yol seviyesi üstü normal kat olmak üzere toplam 6 katlı bina. 18 adet işyeri, ortak alanlarla birlikte toplam 2565 m2 inşaat alanı için düzenlenmiştir. Antre, hol, mutfak, wc. lwb ve 3 adet oda hacimlerinden oluşmakta olup 68 m2 kullanım alanına sahiptir, çilingir temin edilemediğinden içerisinde inceleme yapılamamıştır."...Parselin tescilli taşınmaz kültür varlığının koruma alanı içinde kaldığı tespit edilmiştir. 2863 sayılı yasanın " Hak ve Sorumluluk" başlıklı 11. maddesinde;" Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının malikleri bu varlıkların bakım ve onaranlarını Kültür ve Turizm Bakanlığının bu Kanun uyarınca bakım ve onarım hususunda vereceği emir ve talimata uygun olarak yerine getirdikleri sürece, bu konunun bu konuda maliklere tanıdığı hak ve muafiyetlerden yararlanırlar. (Değişik ikinci cümle: 22/05/2007-5663/1 md.) Ancak, kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarınca birinci ve ikinci derece arkeolojik sil alanlarındaki taşınmazlar zilyetlik yoluyla iktisap edilemez. Malikler bu varlıkların üzerindeki mülkiyet haklarının tabii icabı olan ve bu Kanun hükümlerine aykırı bulunmayan bütün yetkilerini kulanabilirler." denmektedir.Bu bağlamda Koruma Mevzuatı kapsamında özel mülkiyete ait taşınmazların satışına yönelik herhangi bir kısıtlamaya yer verilmediğinden, söz konusu özel mülkiyetili taşınmazın satışında 2863 sayılı yasa kapsamında yapılacak işlem bulunmamaktadır. Ancak taşınmazın yeni maliklerine de bu parselde, parselin bütünlüğünü bozacak mahiyette yapılacak tevhit, ifraz, trampa vb. işlemlerde 2863 Sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı gerekmektedir" Adresi : Alibeyli Mah. 508 Sokak Ali Uzunçayır İş Merkezi Sitesi A Blok Apt No:.5/6 Osmaniye Merkez/OSM ANİ YE Yüzölçümü : 1.035.38 m2 Arsa Payı : 1700/122408 İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Ayrık nizam taks:0.40 Kaks:2.00 YeNçok: 10 "TİCK2". KDV Oranı : %18 Kıymeti : 126.000,00 TL 1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 14:15 - 14:20 arası 2. Satış Günü : 16/10/2020 günü 14:15 - 14:20 arası Satış Yeri : OSMANİYE ADLİYESİ ZEMİN KAT BARO TOPLANTI SALONU Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsîlen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/292 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/07/2020 İD.196

Bu haber 80 defa okunmuştur.

Delicious     FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İHALE İLANLARI

GENEL KURUL İLANI OSMANİYE DİŞ HEKİMLERİ ODA BAŞKANLIĞI

GENEL KURUL İLANI OSMANİYE DİŞ HEKİMLERİ ODA BAŞKANLIĞI Türk Diş Hekimleri Birliği 12/01/2007 tarihli 26401 sayılı yönetmeliğin 7. Maddesi gereğince; Odamızın 1. Olağan G...

OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN ESAS NO:2017/166

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU